Guru Nanak Ayurvedic Medical College & Research institute

Departments

 

The college is proud of its distinguished teaching faculty. They have proved their devotion to work in many ways. Teaching faculty of the college has played a singular role in earning the prestigious position for the college.

DR. ASHWANI KUMAR SHARDA, PRINCIPAL

Sr No. NAME OF THE DEPARTMENT NAME OF THE TEACHER
1. AGAD TANTRA
 1. Dr. Ram Sakal Singh
 2. Dr. Raman Dhaliwal
2. BASIC PRINCIPLES
 1. Dr. Jyoti Sharda
 2. Dr. Sandesh Kumar
 3. Dr. SPriti Ashoke Rao Patil
3. DRAVYAGUNA
 1. Dr. Tejbeer Singh
 2. Dr. Neeraj Kumar Rai
 3. Dr. Sonal Bhola
4. KAUMARBHRITA
 1. Dr. Sobha Gupta
 2. Dr. Rohit Kumar
 3. Dr. Sandeep Kisan Rajput
5. KAYACHIKITSA
 1. Dr. Bharti Sharma
 2. Dr. Rishi Vashishth
 3. Dr. Swagath.N.
6. PANCHKARMA
 1. Dr. Gauhar Vatsayan
 2. Dr. Subhash Sharma
7. PRASUTI TANTRA
 1. Dr. Rajinder Kaur
 2. Dr. Arshpreet Kaur
 3. Dr. Vivek Ajit Jog
8. RASA SHASTRA
 1. Dr. Ashok Kumar
 2. Dr. Ravneet Kaur
9. ROG NIDAN
 1. Dr. Manisha Sharma
 2. Dr. Rohit kumar Bansal
 3. Dr. Amol Suresh Chougule
10. SHALAKYA TANTRA
 1. Dr. Vishal Bhaskar
 2. Dr. Amarnath
11. SHARIR KRIYA
 1. Dr. Narind Khajuria
 2. Dr. Amit Prakash Bari
12. SHARIR RACHNA
 1. Dr. Madhuri Bhosale
 2. Dr. Harish Kumara
 3. Dr. Karuna Sharma
13. SWASTHVRITTA
 1. Dr. Ayyaz Gulab Sahib
 2. Dr. P.G. Sharma
14. SHALYA TANTRA
 1. Dr. Bihari Rai
 2. Dr. Chittaran Jan Nakade